Er is er een bijna jarig!

Het aftellen is begonnen. 15 februari is het echt zover. We zijn dan 180 jaar geworden. Hopelijk vier je samen met ons dit jaar ons jubileum. Beter nog, meld je aan bij onze vereniging en ervaar het samen muziek maken. En dat kan echt op verrassend veel verschillende instrumenten.

Op 15 februari 1840 besloten een aantal mensen in Geertruidenberg voortaan samen muziek te maken. Dit werd vastgelegd in het Reglement van Orde. En ondertekent door, de toenmalige Burgemeester van Geertruidenberg, Dhr. Adrianus Johannes Verkouteren.

De eerste foto die in ons bezit is komt uit 1891.
%d