Succesvolle donateursactie

Een tijdje terug hebben leden van Muziekvereniging Apollo weer de jaarlijkse donateursactie gelopen. Iedereen die heeft bijgedragen aan deze collecte; bedankt! Met uw bijdrage kunnen we weer verder bouwen aan onze toekomst. Op dit moment is de club niet groot, maar er wordt toch iedere maandag weer heerlijk gerepeteerd.

Apollo wil als vereniging een bijdrage blijven leveren aan de gemeente. Een gezellig deuntje tijdens de Winterfair, een aubade tijdens Koningsdag en mooie klanken tijdens de dodenherdenking. 

Ook met een kleine club kun je mooie muziek maken.

We gaan op zoek naar andere vormen om ons te blijven ontwikkelen en leuke manieren om ons te presenteren. Ook wordt er komend jaar extra aandacht besteed aan het werven van nieuwe leden en het aantrekken en opleiden van jeugd.

Muziekvereniging Apollo bestaat dit jaar zelfs al 178 jaar! Dat betekent dat er over anderhalf jaar een nieuw jubileumjaar aan zit te komen. Dit zouden wij graag willen en kunnen vieren. Hiervoor zijn muzikanten nodig die graag samen muziek willen maken en de uitdaging met Apollo aan willen gaan. Onze voorkeur gaat uit naar koper- of houtblazers, slagwerkers en als er mensen zijn die graag of met een ander instrument of op een andere manier een bijdrage willen leveren om Apollo een fantastisch jubileum te laten vieren, zijn ook zij van harte welkom binnen onze vereniging!

Onze vraag aan u is, kent u of kennen mensen in uw netwerk, muzikanten die graag deze uitdaging als lid van onze vereniging aan willen gaan, schroom dan niet hen te vragen contact op te nemen met Muziekvereniging Apollo.

Voorzitter Dennis Bol: 0162-523285
Mailen kan ook bestuur@muziekvereniginggeertruidenberg.nl of bezoek ons op een van onze repetities op maandagavond tussen 19.30 u en 21.30 u in “Vestingzicht”, Burg. Allardstraat 2a in Geertruidenberg.